Al sedert 1732 brood van bakker Blanken

Op 3 april 1732 werd de timmermanszoon Dirk Janse Blanken eigenaar van de bakkerij van wijlen Gilles Aryens, op Hoofdstraat 24. Omdat de timmerwinkel van zijn vader schuin tegenover de bakkerij stond (op de plaats van het huidige H.B. Nederburghplein), zal hij er als jongen wel eens geholpen hebben, waardoor hij met het bakkersvak bekend raakte. Omdat zijn oudste broer zijn vader als timmerman zou opvolgen, kon Dirk thuis wel gemist worden. Vandaar dat hij op een zekere dag bij de bakker in dienst kwam.

Na verloop van tijd kon hij de bakkerij huren met de mogelijkheid om later zelf eigenaar te worden, omdat de bakker zelf geen opvolgers had. Gilles Aryens was toen al niet zo jong meer. In 1692 legde hij ten overstaan van de schout al de bakkerseed af, waarbij hij moest beloven brood te bakken van goede kwaliteit en van het juiste gewicht. De oude Gilles is waarschijnlijk vrij plotseling gestorven, want de verkoop van de bakkerij aan Dirk Janse Blanken was toen hij stierf nog niet geregeld, wat voor de jonge bakker nare gevolgen had kunnen hebben. De erfgenamen lieten namelijk de bakkerij in het openbaar veilen, waarbij de hoogste bieder eigenaar zou worden.De koper moest er volgens de verkoopvoorwaarden wel rekening mee houden dat de huurders er nog tot 1 mei 1733 kon blijven zitten. Daar Dirk Blanken inmiddels was getrouwd en kinderen had, wilde hij graag in de bakkerij blijven wonen. Om niet de kans te lopen dat hij na het aflopen van het huurcontract  weg zou moeten, was hij genoodzaakt om zelf de bakkerij te kopen. Volgens de koopakte werd hij op 7 mei 1732 eigenaar voor f. 481,--.

Het bakkersvak is zijn nakomelingen goed bevallen. Telkens was er weer een zoon die zijn vader opvolgde. Een keer moest er een neef aan te pas komen. Dit gebeurde in 1893 bij de 70-jarige Arie Pieterse Blanken, die wel 2 zoons had maar dit waren geen opvolgers. Gelukkig nam Willem, de oudste zoon van zijn broer Dirk Pieters Blanken (uit een andere bakkerij op Hoofdstraat 50) de bakkerszaak van zijn oom Arie over, waardoor de opvolging weer was verzekerd. Toen Willem in 1905 op 40-jarige leeftijd stierf, werd de bakkerij door zijn vrouw Belia voortgezet. In 1922 namen de zoons Dirk en Jacobus (Ko) het bedrijf over onder de firmanaam Gebroeders Blanken. In 1954 verkochten zij de bakkerij aan Arie Dirk, een zoon van Dirk (een van de gebroeders Blanken). In maart 1986 werd de winkel verbouwd en kwamen er in de gevel twee grote etalageramen met een deur in het midden.

Vanaf 1994 staat de bakkerij op naam van Cees Blanken, een zoon van Arie Dirk Blanken. Hij heeft de winkel in 1995 uitgebreid met een tearoom. In augustus 2001 werd het winkelgedeelte voor een periode van 10 jaar verhuurd aan bakker Jan van der Eijk uit Haastrecht. De bakkerij, aan de achterkant van het pand, was overigens wel in gebruik van bakkerij Blanken gedurende die tijd.

Sinds 10 februari 2012 is het ook winkelgedeelte weer in gebruik van Bakkerij Blanken. Inmiddels werkt Remco Blanken, zoon van Cees Blanken, ook in de bakkerij. Hij is de 10e generatie Blanken die sedert 1732 op deze plaats het bakkersvak uitoefent.

Rechts de bakkerij van Blanken op Hoofdstraat 24 omstreeks 1923. De verbouwing van 1922, het aanbrengen van een groot etalageraam en een portiek met ingangsdeuren voor de winkel en het woonhuis, die de gebroeders Blanken hadden laten uitvoeren, was net achter de rug. In 1926 kwam er een plat dak en werd de rest van de gevel gemoderniseerd. Hoewel er aan het pand in de loop van de jaren regelmatig werd verbouwd of uitgebreid, is het nooit tot de grond toe afgebroken.

Het woon-winkelpand van bakkerij Blanken was vroeger breder dan op deze foto. Voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van brood was de gang naast het huis te smal. Op 8 augustus 1977 kreeg men vergunning om de zijgevel ongeveer een meter te verplaatsen, waardoor de gang breder en het woon-winkelpand smaller werd. (Foto februari 1986)

Tekst uit boek 'Herinneringen aan de oude dorpskern van Bergambacht'  door D. Blanken